En samordnad alarmeringstjänst
Justitiedepartementet

En samordnad alarmeringstjänst

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska analysera och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion ska kunna inrättas för att samhällets alarmeringstjänst ska kunna samordnas på ett bättre sätt. Utredaren ska ur ett effektivitets- och kvalitetsperspektiv analysera vilken organisationsform, dvs. en myndighet eller ett bolag, som ska förordas för en sådan funktion.

Utredaren ska dock oberoende av vilken organisationsform som förordas för uppgiften, analysera och utarbeta fullständiga förslag till hur dels en statlig förvaltningsmyndighet, dels ett bolag, kan inrättas för att kunna ansvara för den nationella alarmeringsfunktionen.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 15
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Dir. 2015:113
  • ISBN/Best.nr: 68715-113
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Försvar & Säkerhet, Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning