En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
Näringsdepartementet

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

8000

80 kr

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska lämna förslag till inriktning och utformning av en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Politiken ska bidra till att landsbygdens företag är livskraftiga och innovativa, att attraktiva livs- och boendemiljöer kan erbjudas och att naturresurserna används hållbart. Landsbygdens möjlihgeter ska tas tillvara och en miljömässigt hållbar utveckling ska förenas med ekonomisk tillväxt - en grön tillväxt - som ger förutsättningar för sysselsättning och framtidstro i hela landet. Viktiga utgångspunkter för kommitténs arbete är målsättningen att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 och att de för landsbygden mest relevanta nationella miljökvalitetsmålen.
Produktdetaljer: