En sammanhållen budgetprocess. SOU 2017:78
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt

En sammanhållen budgetprocess. SOU 2017:78

Betänkande från Kommittén om en tydligare budgetprocess

15000

150 kr (exkl. moms)

En sammanhållen budgetprocess. SOU 2017:78

En sammanhållen budgetprocess. SOU 2017:78

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 93
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824681-8
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Under senare år har det utvecklats en praxis som innebär att regeringen lägger fram lagförslag som har budgetpåverkan i en proposition om statens budget och att riksdagen inkluderar lagförslagen i besluten om statens budget. Med utgångspunkt i denna praxis föreslår kommittén att det ska regleras i riksdagsordningen att lagförslag som har en tydlig anknytning till statens budget och som lämnas i eller i anslutning till en proposition om statens budget ska ingå i något av besluten om statens budget.

Huruvida ett lagförslag har en tydlig anknytning till statens budget ska avgöras av riksdagen genom en samladbedömning av förslagets budgeteffekter, dess sakliga innehåll och övriga omständigheter. Kommitténs förslag syftar bl.a. till att göra budgetprocessen tydligare och mer förutsebar.

Särskild utredare: Urban Hansson Brusewitz
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!