En rymdstrategi för nytta och tillväxt. SOU 2015:75.
Utbildningsdepartementet

En rymdstrategi för nytta och tillväxt. SOU 2015:75.

24000

240 kr (exkl. moms)

Svensk rymdverksamhet står på en stabil grund med internationellt konkurrenskraftig rymdindustri och starka forskningsmiljöer inom både grundforskning och tillämpad forskning. Samtidigt har användningen av rymdsystemen utvecklats till mera kostnadseffektiva samhällstjänster såväl som kommersiella tjänster.Men det finns, som alltid, förbättringspotentialer. Sammanfattningsvis ärtre saker särskilt angelägna:
  • bättre helhetssyn på nyttan för samhället i stort och med beaktandeav de synergier civil och militär samverkan kan ge medhänsyn tagen till försvars- och säkerhetsaspekter
  • mer fokus på hur vi kan utnyttja ett bredare internationellt samarbeteför ökad nytta av rymdverksamheten i Sverige
  • bättre samverkan mellan de olika forskningsfinansiärerna förökade synergier mellan statens satsningar inom olika områden.
För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!
Produktdetaljer: