En översyn av vissa bestämmelser i 14 och 15 kap. brottsbalken ur ett IT-perspektiv, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

En översyn av vissa bestämmelser i 14 och 15 kap. brottsbalken ur ett IT-perspektiv, tilläggsdirektiv

6000

60 kr

Utredaren ska göra en översyn av de brott som berör urkunder.

Produktdetaljer: