En översyn av tobakslagen. SOU 2016:14. Nya steg mot ett minskat tobaksbruk
Socialdepartementet

En översyn av tobakslagen. SOU 2016:14. Nya steg mot ett minskat tobaksbruk

47400

474 kr

Utredningen presenterar flera förslag som syftar till att minska bruket av tobak och att motverka illegal handel med tobak.Förslagen innefattar i huvudsak:
  • tillståndsplikt för försäljning av tobak
  • utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer och fler produkter
  • förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker
  • förändringar i regleringen av snus
  • förändringar i tillsynsorganisationen.
Utredningen föreslår också hur tobaksproduktdirektivets (2014/40/EU) regler om spårbarhet och märkning kan genomföras. Dessutom har utredningen gjort en systematisk, språklig och redaktionell översyn av tobakslagen (1993:581) och föreslår en ny, strukturellt omarbetad tobakslag.lI betänkandet redovisar utredningen också en analys och bedömning av om det finns skäl att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige samt om det krävs nationella åtgärder för att genomföra WHO:s protokoll om eliminering av illegal handel med tobaksvaror.Särskild utredare: Göran Lundahl.
Köp utredningen för att ta del av den kompletta analysen och förslagen!Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: