En översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden
Socialdepartementet

En översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska se över och analysera vissa frågor som har med Allmänna arvsfondens arbete att göra. Meningen med översynen är att se till att Allmänna arvsfondens pengar används för den verksamhet som de är avsedda för samt att pengarna hanteras och redovisas öppet, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att reglerna är lättöverskådliga, tydliga och att de passar ändmålet.
Produktdetaljer: