En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle
Näringsdepartementet

En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska se över postlagstiftningen för att bedöma om den motsvarar rådande och framtida behov i ett digitaliserat samhälle och utifrån detta föreslå förändringar. Utredaren ska bl.a.
 • kartlägga postmarknadens utveckling och göra en samhällsekonomisk analys av postmarknaden, analysera konkurrenssituationen på postmarknaden samt hur postlagstiftningen påverkar andra marknaders funktionssätt,
 • analysera och bedöma om den nuvarande postlagstiftningen motsvarar rådande och framtida behov och föreslå förändringar i den nuvarande postlagstiftningen som är möjliga inom ramen för tredje postdirektivet med utgångspunkt från bl.a. en samhällsekonomisk analys,
 • analysera behovet av postförordningens (2010:1049) reglering av övernattbefordran (6 §) och prisreglering (9 §) och föreslå förändringar, och
 • utifrån sina slutsatser av uppdraget att se över postlagstiftningen analysera behovet av och föreslå förändringar av postdirektivet.

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 9
 • Utgiven: 2015
 • Serie: Dir. 2015:087
 • ISBN/Best.nr: 68715-087
 • Ämnen: Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning, Trafik & Transporter