.
En översyn av överskottsmålet. SOU 2016:67.
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt

En översyn av överskottsmålet. SOU 2016:67.

Betänkande från Överskottsmålskommittén

29700

297 kr (exkl. moms)

En översyn av överskottsmålet. SOU 2016:67.

En översyn av överskottsmålet. SOU 2016:67.

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 383
  • Utgiven: 2016
  • ISBN/Best.nr: 978-913824505-7
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Den parlamentariskt tillsatta Överskottsmålskommittén har haft i uppdrag att se över målet för den offentliga sektorns finansiella sparande och föreslår mindre förändringar i det finanspolitiska ramverket.

I Sverige finns en bred politisk uppslutning bakom ramverket. Denna samsyn grundar sig på erfarenheterna från den djupa ekonomiska krisen i Sverige i början av 1990-talet. Svensk ekonomi befann sig då i en allvarlig situation med mycket stora underskott i de offentliga finanserna och med en snabbt ökande offentlig skuld.

Under budgetsaneringen infördes ett överskottsmål för den offentliga sektorns finansiella sparande och ett flerårigt utgiftstak för statens och pensionssystemets utgifter. Genomgripande förändringar gjordes i statens budgetprocess för att stärka budgetdisciplinen.
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!