En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet
Utrikesdepartementet

En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet

7500

75 kr (exkl. moms)

Särskild utredare ska kartlägga och beskriva de svenska bestämmelser och administrativa förfaranden och procedurer som på ett horisontellt plan har betydelse för varors och tjänsters fria rörlighet på den inre marknaden.
Tryckt upplaga: