En översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen
Justitiedepartementet

En översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen

8000

80 kr (exkl. moms)

Syftet är att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter. Den föreslagna regleringen bör samlas i ett regelverk.
Produktdetaljer: