En översyn av årsredovisningslagarna. SOU 2015:8
Justitiedepartementet

En översyn av årsredovisningslagarna. SOU 2015:8

44700

447 kr (exkl. moms)

Lämnar förslag till de lagbestämmelser som krävs för att genomföra Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag.Utredningen har även haft i uppdrag att utreda vissa andra frågor kring den svenska redovisningslagstiftningen.
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: