.
En omreglerad spelmarknad. SOU 2017:30. Del 1 och 2

En omreglerad spelmarknad. SOU 2017:30. Del 1 och 2

Betänkande från Spellicensutredningen

58000

580 kr (exkl. moms)

En omreglerad spelmarknad. SOU 2017:30. Del 1 och 2

En omreglerad spelmarknad. SOU 2017:30. Del 1 och 2

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 1340
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824592-7
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt

Om publikationen

Att reglera spelsektorn är utomordentligt komplext. Området rymmer frågor om bl.a. konsumentskydd, läggmatcher,problemspelande och spelmissbruk. Spelmarknaden omsätter mycket stora belopp och ger chans till goda vinster och, framför allt för spelarna, medför även risk för avsevärda förluster.

Med den nya spellagen som främsta verktyg ska ett delvis överspelat nationellt monopol övergå till en delvis oligopolliknande del och en delvis fri marknadsdel genom uppdelning av Svenska Spel i en konkurrensutsatt del och en del som bl.a. har exklusiva rättigheter.

Utredningens målsättning med den föreslagna regleringen är att så gott som allt spel som erbjuds på marknaden ska erbjudas av företag som har licens i Sverige. Lagen och dess tillämpning ska enligt förslagen balansera och legalisera spelkonkurrens, beskatta de för närvarande i Sverige oreglerade onlinebaserade företagen med 18 procent och samtidigt vara teknik- och konkurrensneutral.

Särskild utredare: Håkan Hallstedt

Lättast att läsa de många sidorna på papper! Köp den tryckta utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!