En omarbetad utlänningsdatalag. Ds 2017:45
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt & Rättsväsen

En omarbetad utlänningsdatalag. Ds 2017:45

Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

9500

95 kr (exkl. moms)

En omarbetad utlänningsdatalag. Ds 2017:45

En omarbetad utlänningsdatalag. Ds 2017:45

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 346
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Ds 2017:045
  • ISBN/Best.nr: 978-913824678-8
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
  • Taggar:

Om publikationen

Denna Ds innehåller förslag till de författningsändringar som behövs i utlänningsdatalagen (2016:27) och utlänningsdataförordningen (2016:30) med anledning av dataskyddsförordningen.

Utlänningsdatalagen reglerar den personuppgiftsbehandling som utförs av Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna i vissa utpekade verksamheter inom utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Tillämpningsområdet omfattar för närvarande dock inte den personuppgiftsbehandling som utförs i Polismyndighetens brottsbekämpande verksamhet. För att anpassa lagen till det nya regelverket för personuppgiftsbehandling föreslår vi att lagen inte ska gälla vid sådan behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagens tillämpningsområde.

I Ds:n föreslås också att det i utlänningsdatalagen ska klargöras att den lagen inte gäller när personuppgifter behandlas med stöd av lagen (2006:444) om passagerarregister. I övrigt ska lagens tillämpningsområde enligt vårt förslag kvarstå oförändrat.

Dataskyddsförordningen ska tillämpas i Sverige som om den vore nationell rätt, men hindrar inte förekomsten av nationella registerförfattningar. Dessa kommer framöver dock endast att utgöra en komplettering till dataskyddsförordningen, vilket enligt vårt förslag ska klargöras i utlänningsdatalagen.
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!