En ny terroristbrottslag. SOU 2019:49
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

En ny terroristbrottslag. SOU 2019:49

Betänkande från Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)

56300

563 kr (exkl. moms)

En ny terroristbrottslag. SOU 2019:49

En ny terroristbrottslag. SOU 2019:49

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Omfång: 785
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824982-6
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen har haft i uppdrag att genomföra en systematisk översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter. Den föreslagna regleringen bör enligt direktiven samlas i ett regelverk och kunna stå sig över tid.

Utredningen behandlar bl.a:

 • våldsbejakande extremism och terrorism
 • nordisk och europeisk utblick
 • en ny och samlad straffrättslig terrorismlagstiftning
 • hemliga tvångsmedel

Utredare: Maria Kelt

Köp utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!