En ny strafftidslag
Justitiedepartementet

En ny strafftidslag

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. Syftet är att presentera en ny, användarvänlig och modern lagstiftning som bättre svarar mot dagens krav på en effektiv och ändamålsenlig verksamhet och ett rättssäkert förfarande.
Tryckt upplaga: