.
En ny riksbankslag. SOU 2019:46 (Volym 1, 2 och 3).

En ny riksbankslag. SOU 2019:46 (Volym 1, 2 och 3).

Slutbetänkande från Riksbankskommittén (Fi 2016:15)

59300

593 kr (exkl. moms)

En ny riksbankslag. SOU 2019:46 (Volym 1, 2 och 3).

En ny riksbankslag. SOU 2019:46 (Volym 1, 2 och 3).

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Omfång: 1990
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824978-9
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Straffrätt

Om publikationen

Utredningen har gjort en översyn av det penningpolitiska ramverket och lagen om Sveriges riksbank. Man lämnar också förslag rörande Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning och på vilka villkor Riksbanken får förstärka valutareserven genom lån av Riksgäldskontoret.

Särskild utredare: Mats Dillén

Köp ditt eget exemplar för att ta del av kompletta analyser och förslag!



OBS! Utredningen säljs endast som ett paket bestående av de tre delarna.

Se längre ned för hänvisning till det direktiv som utredningen arbetar utifrån.