En ny reglering för tjänstepensionsföretag. SOU 2014:57. Del 1 och 2.
Finansdepartementet

En ny reglering för tjänstepensionsföretag. SOU 2014:57. Del 1 och 2.

52200

522 kr

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Utredningen fick också i uppdrag att i sitt förslag beakta Europeiska kommissionens förslag till omarbetat tjänstepensionsdirektiv.Utredningen föreslår en reformerad reglering för svenska tjänstepensionsinstitut, men även särskilda övergångs- och omvandlingsmöjligheter för berörda företag. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: