En ny reglering för tjänstepensionsföretag. Del 1 & del 2. Prop. 2018/19:158
Finansdepartementet

En ny reglering för tjänstepensionsföretag. Del 1 & del 2. Prop. 2018/19:158

79000

790 kr (exkl. moms)

Den nya regleringen ska enligt vad som föreslås i propositionen tas in i en ny lag om tjänstepensionsföretag med andra tjänstepensionsdirektivet som grund.

I propositionen föreslås bl.a.
  • att försäkringsföretag efter omvandling ska få driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag,
  • särskilda rörelseregler för tjänstepensionsföretag, 
  • att tjänstepensionsföretag ska offentliggöra sina principer för aktieägarengagemang samt delar av sina investeringsstrategier och överenskommelser med kapitalförvaltare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2019, utom en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring som föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
Del 1 och del 2 (bilagor) säljs tillsammans.