En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning. SOU 2015:59.
Näringsdepartementet

En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning. SOU 2015:59.

Betänkande från Bostadsförsörjningskommittén

44700

447 kr (exkl. moms)

Utreder och föreslår förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet.

Bl.a. utvärderas systemet med regionplanering enligt 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL m.m. Vidare utvärderas också utvärderas hur planeringar förhåller sig till dels systemen med regionala utvecklingsstrategier respektive länsplaner för transportinfrastruktur, dels regionala program för trafikförsörjningen m.m.
Särskild utredare: Rose-Marie Frebran

Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 691
  • Utgiven: 2015
  • Serie: SOU 2015:059
  • ISBN/Best.nr: 978-913824312-1
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Trafik & Transporter