En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor. Prop. 2017/18:45
Utbildningsdepartementet

En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor. Prop. 2017/18:45

7600

76 kr

Föreslår ändringar i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen).Förslagen innebär att de sex regionala etikprövningsnämnderna ska avvecklas och att etikprövning av forskning som avser människor i stället ska hanteras av en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Syftet är att öka effektiviteten och skapa en mer enhetlig tillämpning av regelverket.
Produktdetaljer: