En ny organisation för etikprövning av forskning. Ds 2016:46
Utbildningsdepartementet

En ny organisation för etikprövning av forskning. Ds 2016:46

21200

212 kr (exkl. moms)

Behandlar frågan om hur etikprövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska organiseras.

Det konstateras att den organisationsform bör väljas som tar vara på de fördelar en regional organisation ger, men som samtidigt genom central samordning och ärendefördelning ger förutsättningar för ökad effektivitet och enhetlig tillämpning av regelverket. Tre alternativa organisationsformer har övervägts:
  • central samordning mellan dagens sex självständiga regionala etikprövningsnämnder,
  • en sammanhållen självständig myndighet med regional organisation samt
  • självständiga beslutsorgan inom en värdmyndighet.

Köp Ds:n och ta del av hela frågeställningen och förslagen!

Teckna stående order på Ds från Utbildningsdepartementet!
Tryckt upplaga: