.
En ny lag om försäkringsdistribution. Ds 2017:17

En ny lag om försäkringsdistribution. Ds 2017:17

9500

95 kr (exkl. moms)

En ny lag om försäkringsdistribution. Ds 2017:17

En ny lag om försäkringsdistribution. Ds 2017:17

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 559
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824611-5
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Straffrätt

Om publikationen

Kommer att börja levereras till kunder under vecka 23.

I Sverige finns regleringen om distribution av försäkring i första hand i lagen om försäkringsförmedling. Tillämpningsområdet för lagen är i huvudsak försäkringsförmedlares förmedling av försäkringsavtal. Lagen genomför EU-direktiv om försäkringsförmedling i svensk rätt.

Med anledning av genomförandet i svensk rätt av EU-direktiv om försäkringsdistribution lämnas i Ds:n förslag till en ny lag om försäkringsdistribution, som ersätter lagen om försäkringsförmedling. Den föreslagna lagen innehåller näringsrättsliga och civilrättsliga regler som är tillämpliga på försäkringsdistributörers försäkringsdistribution, dvs. varje försäkringsförmedlare, försäkringsförmedlare som bedriver förmedling som sidoverksamhet, eller försäkringsföretag när de distribuerar försäkringar.

Det nya försäkringsdistributionsdirektivet är ett s.k. minimiharmoniseringsdirektiv som medger att medlemsstaterna inför krav som går utöver direktivets. I promemorian lämnas förslag på krav utöver direktivets som motiveras utifrån specifika problem och behov på den svenska marknaden. Därtill lämnas förslag till följdändringar i andra lagar och vissa övergångsregler.

Efterfrågad Ds - köp ditt eget exemplar!
Teckna stående order på Ds från Finansdepartementet!