En ny lag om företagshemligheter. Prop. 2017/18:200
Justitiedepartementet

En ny lag om företagshemligheter. Prop. 2017/18:200

23000

230 kr (exkl. moms)

Skyddet för företagshemligheter stärker företagens konkurrenskraft och ger bättre förutsättningar för innovation och ett kunskapsbaserat företagande. I propositionen föreslår regeringen en ny lag om företagshemligheter. Till nyheterna hör att:
  • fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas
  • den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall
  • sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks
  • straffskalan för företagsspioneri skärps.
Samtidigt tydliggörs att skyddet för företagshemligheter inte hindrar någon att slå larm om missförhållanden utan risk för straff eller skadestånd.
Produktdetaljer: