En ny kommunallag. Prop. 2016/17:171
Finansdepartementet

En ny kommunallag. Prop. 2016/17:171

56500

565 kr (exkl. moms)

Ett förslag om ny kommunallag. Bland annat föreslås att rollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda ska tydliggöras. Varje kommun och landsting ska ha en tjänsteman som har den ledande ställningen bland de anställda. Den tjänstemannens roll ska fastställas av styrelsen i en instruktion. All beslutanderätt i den nya lagen ska, i likhet med nuvarande lag, utgå från de förtroendevalda. För att åstadkomma en oberoende beredning och markera behovet av resurser till revisionen inför ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium. Till följd av den nya lagen föreslås ett stort antal följdändringar i andra lagar. Beställ och läs alla detaljer!
Produktdetaljer: