En ny katergori av taxitrafik. Prop. 2017/18:239
Näringsdepartementet

En ny katergori av taxitrafik. Prop. 2017/18:239

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslår lagändringar för att införa en ny kategori av taxitrafik. Den nya kategorin ska vara befriad från krav på taxameter men ska i gengäld vara skyldig att ansluta taxifordonen till en tillståndspliktig beställningscentral för taxitrafik och att förse fordonen med en särskild utrustning för taxifordon. Beställningscentralen ska ta emot och fördela beställningar av köruppdrag till den innehavare som anslutit fordon till centralen. Den ska också samla in, lagra och på begäran av Skatteverket lämna ut uppgifter till verket för skattekontroll.Den nya kategorin av taxiuppdrag ska bara få utföra köruppdrag som är förbeställda till ett fast pris.Den nya kategorin av taxitrafik syftar till att ersätta den möjlighet till dispens från kravet på taxameter som för närvarande finns.
Produktdetaljer: