.
En ny kameraövervakning. SOU 2017:55

En ny kameraövervakning. SOU 2017:55

Betänkande från Utredningen om kameraövervakning - brottsbekämpning och integritetsskydd

55000

550 kr (exkl. moms)

En ny kameraövervakning. SOU 2017:55

En ny kameraövervakning. SOU 2017:55

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 597
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824633-7
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt

Om publikationen

Föreslår att dagens kameraövervakningslag ersätts av en ny lag, kamerabevakningslagen, som är anpassad till kommande EU-reglering på dataskyddsområdet. Den nya lagen ger ökade möjligheter till kamerabevakning och ett förstärkt skydd för den personliga integriteten.

Utredaren föreslår bland annat att:
 • Dagens generella tillståndsplikt för kamerabevakning slopas. Ett tillståndskrav ska gälla endast för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.
 • Det blir lättare att få tillstånd till kamerabevakning både för brottsbekämpande ändamål och för andra berättigade ändamål, till exempel gräns- och tullkontroll.
 • Tillstånd kan ges inte bara på platser som redan är brottsutsatta utan också på platser där det finns risk för angrepp på människors liv, hälsa eller trygghet till person eller på egendom. Detsamma gäller platser med andra ordningsstörningar.
 • I brådskande fall när det finns risk för allvarlig brottslighet ska polisen få bedriva kamerabevakning från drönare utan upplysning om bevakningen.·
 • Vid kamerabevakning på arbetsplatser införs en skyldighet för arbetsgivaren att först förhandla med en organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen.

Särskild utredare: Susanne Kaevergaard
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!