En ny giv?
Finansdepartementet

En ny giv?

24000

240 kr

Författare:
David Sundén
Den snabba tekniska utvecklingen under de senaste decennierna har i grunden förändrat spelmarknadens struktur. Möjligheterna att erbjuda spel över internet har medfört att en stor del av spelandet idag kan ske via utländskt reglerade bolag utom räckhåll för det svenska regelverket och ambitionen att fördela överskottet på folkrörelserna, hästsporten och staten. I rapporten förordas en omreglering som gör det möjligt för licensierade internationella spelbolag att erbjuda spel til svenska konsumenter. Bolagen underställs då svensk statlig kontroll och får också betala andelar av verksamhetsöverskotten till staten. Ett sådant licenssystem kan enligt författaren utformas med förebild i det system som infördes i Danmark 2012.
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.
Produktdetaljer: