En ny förvaltningslag. Ds 2010:47
Justitiedepartementet

En ny förvaltningslag. Ds 2010:47

30400

304 kr (exkl. moms)

Sammanställning över remissinstansernas synpunkter på Förvaltningslagsutredningens betänkande, SOU 2010:29.Bland remissinstanserna återfinns domstolar, polisen, centrala myndigheter och organ, länsstyrelser, universitet, kommuner, landsting, fackliga organisationer m.fl.
Särskild utredare: Hans Ragnemalm Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: