En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården. Prop. 2017/18:40
Socialdepartementet

En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården. Prop. 2017/18:40

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag om en definition av nationell högspecialiserad vård som ska fungera som ett ramverk för den nya berednings- och beslutsprocessen. Med nationell högspecialiserad vård avses offentligt finansierad hälso- och sjukvård som behöver koncentreras till en eller flera enheter men inte till varje sjukvårdsregion. Detta för att kvaliteten, patientsäkerheten och kunskapsutvecklingen ska kunna upprätthållas och ett effektivt användande av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.

Den nya beslutsprocessen ersätter systemet med rikssjukvård och den nationella nivåstruktureringen av cancervården.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 108
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Prop. 2017/18:040
  • ISBN/Best.nr: PROP1718040
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor