En nationell strategi för validering. SOU 2017:18
  • Arbetsliv
  • Utbildning & Forskning

En nationell strategi för validering. SOU 2017:18

Delbetänkande från Valideringsdelegationen

15000

150 kr (exkl. moms)

En nationell strategi för validering. SOU 2017:18

En nationell strategi för validering. SOU 2017:18

Om publikationen

För att klara kraven i dagens arbetsliv behövs en gedigen kompetens och yrkeskunnande. Men lärande sker inte bara i formella utbildningar. Det sker också informellt i arbetet och på fritiden, och genom icke-formellt lärande i t.ex. personalutbildning och studiecirklar. Validering syftar till att synliggöra och erkänna kompetens, oavsett hur individen har förvärvat den.

Validering kan underlätta kompetensförsörjningen i arbetslivet och bidra till effektivare utbildning. För individen kan validering öppna smidigare vägar vidare i arbetslivet eller i utbildning. Men tillgången till validering är i dag låg och den varierar mellan olika regioner, yrkesområden och kvalifikationsnivåer.

Delegationen har identifierat fem övergripande områden som bör prioriteras i det fortsatta arbetet med en samordnad utveckling av validering inom utbildning och arbetsliv:
  • Överförbarhet mellan kvalifikationer
  • Ansvar på nationell och regional nivå
  • Hög kvalitet
  • Resurser och organisation
  • Information och vägledning
Strategins genomförande förutsätter ett aktivt arbete från såväl berörda myndigheter som arbetsmarknadens parts- och branschorganisationer. Genomförandet kan inledas direkt inom det ansvar och finansiella ramar som respektive myndighet och organisation har.
För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!