En nationell strategi för validering. SOU 2017:18
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Skola och utbildning

En nationell strategi för validering. SOU 2017:18

Delbetänkande från Valideringsdelegationen

15000

150 kr (exkl. moms)

En nationell strategi för validering. SOU 2017:18

En nationell strategi för validering. SOU 2017:18

 • Utgivare: Utbildningsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 83
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824569-9
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

För att klara kraven i dagens arbetsliv behövs en gedigen kompetens och yrkeskunnande. Men lärande sker inte bara i formella utbildningar. Det sker också informellt i arbetet och på fritiden, och genom icke-formellt lärande i t.ex. personalutbildning och studiecirklar. Validering syftar till att synliggöra och erkänna kompetens, oavsett hur individen har förvärvat den.

Validering kan underlätta kompetensförsörjningen i arbetslivet och bidra till effektivare utbildning. För individen kan validering öppna smidigare vägar vidare i arbetslivet eller i utbildning. Men tillgången till validering är i dag låg och den varierar mellan olika regioner, yrkesområden och kvalifikationsnivåer.

Delegationen har identifierat fem övergripande områden som bör prioriteras i det fortsatta arbetet med en samordnad utveckling av validering inom utbildning och arbetsliv:
 • Överförbarhet mellan kvalifikationer
 • Ansvar på nationell och regional nivå
 • Hög kvalitet
 • Resurser och organisation
 • Information och vägledning
Strategins genomförande förutsätter ett aktivt arbete från såväl berörda myndigheter som arbetsmarknadens parts- och branschorganisationer. Genomförandet kan inledas direkt inom det ansvar och finansiella ramar som respektive myndighet och organisation har.
För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!