En nationell samordnare för området livsvetenskap
Försvarsdepartementet

En nationell samordnare för området livsvetenskap

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare, som ska fungera som nationell samordnare, ska med utgångspunkt i Sveriges konkurrensfördelar och utvecklingspotential bidra med underlag till regeringens arbete med att ytterligare stärka Sveriges position inom livsvetenskap (life science). Samordnaren ska utgöra en länk mellan de aktörer som finns i sektorn och regeringens arbete med frågor inom området.