En nationell rymdstrategi
Utbildningsdepartementet

En nationell rymdstrategi

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska föreslå en sammanhållen nationell strategi för svensk rymdverksamhet. Strategin ska syfta till att utveckla möjligheterna till att använda rymdverksamheten som en strategisk tillgång för att möta samhällets behov och stärka den svenska industrins konkurrenskraft.
Produktdetaljer: