En nationell kommitté för hållbar vargpolitik
Miljö- och energidepartementet

En nationell kommitté för hållbar vargpolitik

8000

80 kr (exkl. moms)

En stående kommitté med förankring hos berörda intressegrupper ska bistå regeringen i utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik som har som övergripande mål att vargen ska ha gynnsam bevarandestatus i Sverige och att socioekonomisk hänsyn tas. Kommittén ska i syfte att stödja regeringen i utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik bl.a. utgöra en referensgrupp till regeringen och verka för att berörda intressegrupper finner en gemensam hållning i frågor som gäller utvecklingen och förvaltningen av vargstammen.
Tryckt upplaga: