.
En nationell alarmeringstjänst. SOU 2018:28 För snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser
 • Offentlig rätt
 • Hälsa och sjukvård
 • Straffrätt

En nationell alarmeringstjänst. SOU 2018:28 För snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser

Betänkande från 112-utredningen

58000

580 kr (exkl. moms)

En nationell alarmeringstjänst. SOU 2018:28 För snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser

En nationell alarmeringstjänst. SOU 2018:28 För snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 921
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824784-6
 • Ämnen: Offentlig rätt, Hälsa och sjukvård, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

I betänkandet föreslår utredningen följande författningsändringar:
 • En ny alarmeringslag och en ny alarmeringsförordning,
 • Upphävande av lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler,
 • Ändring av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation,
 • Komplettering av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och
 • Komplettering av förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Härutöver föreslår utredningen att vissa myndigheter – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Sjöfartsverket och länsstyrelserna – ges olika uppdrag, bland annat att utfärda till alarmeringslagen kompletterande föreskrifter.

Särskild utredare: Erna Zelmin-Ekenhem
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!