En modernisering av lagen om skiljeförfarande. Prop. 2017/18:257
Justitiedepartementet

En modernisering av lagen om skiljeförfarande. Prop. 2017/18:257

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag att lagen om skiljeförfarande moderniseras för att skiljeförfarande även fortsättningsvis ska vara en effektiv och rättssäker form av tvistlösning. Moderniseringen syftar också till att lagen ska vara lättillgänglig, även för utländska tillämpare, och till att attrahera internationella skiljeförfaranden till Sverige.Bland nyheterna kan nämnas:
  • Skiljemännens beslut om att de är behöriga ska kunna överprövas av hovrätten.
  • Möjligheten att väcka en särskild talan vid tingsrätten om skiljemännens behörighet begränsas.
  • En part får större möjlighet att utse en ny skiljeman när den tidigare skiljemannen inte kan fullfölja uppdraget.
  • Lagen anpassas till flerpartsförhållanden.
Produktdetaljer: