En moderniserad radio- och tv-lag. SOU 2019:39. Genomförande av ändringar i AV-direktivet
 • Offentlig rätt

En moderniserad radio- och tv-lag. SOU 2019:39. Genomförande av ändringar i AV-direktivet

Betänkande från 2018 års AV-utredning (Ku 2018:03)

56300

563 kr (exkl. moms)

En moderniserad radio- och tv-lag. SOU 2019:39. Genomförande av ändringar i AV-direktivet

En moderniserad radio- och tv-lag. SOU 2019:39. Genomförande av ändringar i AV-direktivet

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 578
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824957-4
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Uppdraget för 2018 års AV-utredning har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra ändringar i AV-direktivet och att se över radio- och tv-lagen i vissa andra delar. Bland kapitelrubrukerna:

 • Regleringen på radio- och tv-området
 • Förutsättningar för samreglering och självreglering
 • videodelningsplattformstjänster
 • Innehåll som uppmanar till våld, hat eller terroristbrott
 • Skydd av minderåriga och krav på information
 • Audiovisuella kommersiella meddelanden
 • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • Främjande av europeiska produktioner
 • Tillsynsmyndigheternas oberoende och effektiva överklagandemekanismer
 • Översyn av radio- och tv-lagen utifrån ett nytt säkerhetsläge
 • Tillståndsperioden för marksänd tv
 • Sanktioner i radio- och tv-lagen


Särskild utredare: Maria Eka

Se länk längre ned till propositionen som följt på utredningens förslag, utgiven 2020.

Se längre ned för hänvisning till det direktiv som utredningen arbetat utifrån.