En moderniserad arbetsrätt. SOU 2020:30
Arbetsmarknadsdepartementet

En moderniserad arbetsrätt. SOU 2020:30

Betänkande från Utredningen om en modernare arbetsrätt (A 2019:01)

56300

563 kr (exkl. moms)

Sedan anställningsskyddslagen infördes har det skett stora förändringar på arbetsmarknaden. Ekonomin har i högre grad kommit att domineras av tjänstesektorn. Utvecklingen ställer höga krav på ekonomins anpassningsförmåga. Rörligheten på arbetsmarknaden har ökat och anställningars varaktighet har minskat. Ett annat viktigt inslag för ekonomins anpassningsförmåga är kompetensutveckling i arbetslivet. Bland utredningens förslag:

  • ändrade turordningsregler vid uppsägning, t.ex. föreslås att undantagsmöjligheten utökas till fem arbetstagare och att alla arbetsgivare, oavsett storlek, får möjlighet att göra undantag från turordningen.
  • arbetsgivarens ansvar för arbetstagarnas kompetensutveckling - bl.a. att det i anställningsskyddslagen ska införas en skyldighet för arbetsgivare att i skälig utsträckning inom ramen för anställningen erbjuda sina arbetstagare kompetensutveckling
  • lägre och mer förutsägbara kostnader vid uppsägning

Särskild utredare: Gudmund Toijer

För kompletta analyser och förslag - köp ditt eget exemplar av utredningen.

Tryckt upplaga:

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.