En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden. Prop. 2018/19:66
Justitiedepartementet

En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden. Prop. 2018/19:66

16000

160 kr (exkl. moms)

I propositionen gör regeringen bedömningen att organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister inte bör förändras, utan att hyres och arrendenämnderna ska finnas kvar. De ska även fortsättningsvis vara förvaltningsmyndigheter och bl.a. medla i och pröva hyres- och arrendetvister.För att skapa en modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden och mål föreslår regeringen vissa lagändringar. Förslagen innebär bl.a. att
  • modern teknik utnyttjas på ett bättre sätt genom att förhör i nämnderna som huvudregel dokumenteras genom en ljud- och bildupptagning som sedan kan användas i hovrätten om ärendet överklagas,
  • möjligheterna att överklaga nämndernas beslut utökas,
  • reglerna om nämndernas sammansättning blir mer flexibla genom att ordföranden ges möjlighet att pröva fler frågor ensam,
  • det införs en möjlighet att delegera fler uppgifter till en anställd i hyresnämnden som har tillräcklig kunskap och erfarenhet.
Se länk längre ned för relaterad titel som föregått propositionen.
Produktdetaljer: