En modern reglering av godstransporter till sjöss
Justitiedepartementet

En modern reglering av godstransporter till sjöss

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska lämna ett underlag för bedömningen av om Sverige bör tillträda Rotterdamreglerna och lämna ett förslag till ställningstagande m.m.
Tryckt upplaga: