En modern och rättsäker förvaltning - ny förvaltningslag. Prop. 2016/17:180
Justitiedepartementet

En modern och rättsäker förvaltning - ny förvaltningslag. Prop. 2016/17:180

28100

281 kr

Regeringen vill stärka enskildas rättsäkerhet och föreslår därför att reglerna i Förvaltningslagen reformeras och moderniseras. I propositionen föreslår därför regeringen en ny förvaltningslag. Vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer som har utvecklats i praxis slås fast i uttryckliga bestämmelser och lagen görs därigenom mer lättillgänglig. Lagen innehåller också ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning.
Produktdetaljer: