En livsmedelsstrategi för Sverige. Prop. 2016/17:104
Näringsdepartementet

En livsmedelsstrategi för Sverige. Prop. 2016/17:104

Fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

14400

144 kr (exkl. moms)

Föreslår en strategi för en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken politiken ska utformas fram till 2030.

Föreslår att det övergripande målet för strategin vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska. Strategin skapar även stabila och långsiktiga förutsättningar för livsmedelskedjan att bidra till sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet och lägger grunden för en stärkt framtidstro hos både företag och anställda i livsmedelskedjan m.m. En långsiktig strategi för livsmedelskedjan bidrar vidare till att Sverige ska fortsätta att ha en livsmedelsproduktion i landet av tillräcklig omfattning för att kunna bidra till jobb och tillväxt, attraktiv landsbygd och till samhällsnyttor inom hälso-, miljö- och klimatområdet. Till livsmedelskedjan räknas primärproduktionen, livsmedelsindustrin, livsmedelshandeln, restaurangnäringen, måltidsturismen och konsumenten.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 136
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Prop. 2016/17:104
  • ISBN/Best.nr: PROP1617104
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Kultur, Lantbruk & Livsmedel