En lärande tillsyn. SOU 2018:48. Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg
Finansdepartementet

En lärande tillsyn. SOU 2018:48. Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg

Delbetänkande från Tillitsdelegationen (Fi 2016:03)

18000

180 kr (exkl. moms)

Den statliga tillsynen kan i vissa fall ha utformats så att utvecklingen av kommunal verksamhet hindras. Mot bakgrund av det vill regeringen utveckla tillsynen så att denna om möjligt bidrar mer till utveckling. Utredningen har därför bl.a.haft i uppdrag att analysera hur den statliga tillsynen påverkar kommunal verksamhetsutveckling, samt utreda och om möjligt föreslå hur tillsynen kan bidra mer till verksamhetsutveckling.

Särskilda utredare: Laura Hartman, Gunilla Hult Backlund, Emil Broberg
Produktdetaljer: