En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6
  • Skola och utbildning

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6

Betänkande från Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05)

56300

563 kr (exkl. moms)

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

Om publikationen

Översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Syftet har varit att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt stöder målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.

För att uppnå långsiktighet och samordning i styrningen krävs att högre utbildning och forskning i större utsträckning behandlas tillsammans i politiken, samt att uppdrag och resurssättning i huvudsak har ett flerårigt perspektiv som omfattar universitets och högskolors hela verksamhet. Bland förslagen:
  • att regeringen bör lämna en samlad proposition för högre utbildning och forskning under varje mandatperiod
  • att lärosätena ges fyraåriga planeringsförutsättningar där mål och uppdrag utgår från propositionen men anpassas till respektive lärosätes förutsättningar och profil. Dessa mål och uppdrag bör sättas i dialog mellan lärosätet och regeringen. Genom dialogbaserad styrning blir målen och uppdragen mer relevanta och förpliktigande att uppfylla.
  • att en analysfunktion inrättas som komplement till dagens myndigheter, med uppdrag att göra samlade och oberoende analyser utifrån ett övergripande perspektiv.

Särskild utredare: Pam Fredman
För information om det direktiv som utredningen arbetat utifrån, se längre ned.