En långsiktig hållbar tingsrättsorganisation
Justitiedepartementet

En långsiktig hållbar tingsrättsorganisation

6300

63 kr

Redogörelse för hur tingsrättsorganisationen ska utvecklas vidare.

Genom denna skrivelse tar regeringen ställning till samtliga inneliggande förslag till förändringar av tingsrättsorganisationen. De förändringar som föreslås skapar en långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation med förutsättningar för en hög kvalitet i verksamheten.

Produktdetaljer: