En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. SOU 2018:31
  • Offentlig rätt

En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. SOU 2018:31

Betänkande från kommitttén En rättslig reglering av försvarsamarbetet med Finland

18000

180 kr (exkl. moms)

En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. SOU 2018:31

En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. SOU 2018:31

Om publikationen

Föreslår att regeringen bör ges möjlighet att fatta vissa beslut om att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för det svensk-finska försvarssamarbetet. Det handlar om beslut om att sända svensk väpnad styrka utomlands för att bistå Finland med att hindra kränkningar av finskt territorium, och om att ta emot militärt stöd i form av militära styrkor från Finland för att hindra kränkningar av svenskt territorium respektive att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Utredningen gör en analys av hur riksdagens behov av att hållas underrättad kan säkerställas i dessa fall. Det föreslås vidare att finska styrkor som lämnar stöd till Sverige ska kunna ges vissa befogenheter, till exempel som skyddsvakt har. Utredningen lämnar även vissa förslag på annan författningsreglering som anses nödvändig för att finska militära styrkor ska kunna ge ett ändamålsenligt stöd.

Särskild utredare: Ingvar Åkesson

Se länk längre ned till propositionen som följt på SOU:ns förslag!