En kommitté på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området
Justitiedepartementet

En kommitté på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området

8000

80 kr (exkl. moms)

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska utreda vissa frågor på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Kommittén ska bland annat:
 • göra en språklig och strukturell översyn av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen,
 • analysera om skyddet för den personliga integriteten i databaser med utgivningsbevis är tillräckligt,
 • göra en översyn av databasregeln, vilket bland annat innefattar frågor om preskription och ansvar för information i databaser,
 • analysera om möjligheterna för Sverige att delta i internationellt rättsligt samarbete på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området bör utökas,
 • analysera om det finns behov av en undantagsbestämmelse i grundlagarna om produktinformation och
 • analysera om det finns behov av förändringar på radio- och tv-området när det gäller främjande av europeiska produktioner och krav på tillgängliggörande för personer med funktionsnedsättning.

Kommittén ska föreslå de grundlagsändringar och andra lagändringar som den finner motiverade.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 25
 • Utgiven: 2014
 • Serie: Dir. 2014:097
 • ISBN/Best.nr: 68714-097
 • Ämnen: Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen