En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet
Finansdepartementet

En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet

9300

93 kr (exkl. moms)

En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet – en jämlikhetskommission – får i uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionens förslag ska sammantaget bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration. Den ekonomiska jämlikheten ska framför allt främjas genom åtgärder som bidrar till en så jämn fördelning av marknadsinkomsterna som möjligt. Kommissionen ska mot denna bakgrund:
  • föreslå åtgärder som kan bidra till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, samt i möjligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor.
  • överväga åtgärder som stärker den enskildes rätt i förhållande till starka ekonomiska intressen.
  • lämna förslag till andra typer av jämlikhetsskapande åtgärder.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 11
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Dir. 2018:074
  • ISBN/Best.nr: 68718-074
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Sociala frågor