En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. SOU 2016:47. Del 1 samt del 2 (bilaga med underlagsrapporter).
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. SOU 2016:47. Del 1 samt del 2 (bilaga med underlagsrapporter).

Slutbetänkande från Miljömålsberedningen

55300

553 kr (exkl. moms)

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. SOU 2016:47. Del 1 samt del 2 (bilaga med underlagsrapporter).

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. SOU 2016:47. Del 1 samt del 2 (bilaga med underlagsrapporter).

 • Utgivare: Miljö- och energidepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 1250
 • Utgiven: 2016
 • Serie: SOU 2016:047
 • ISBN/Best.nr: 978-913824469-2
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

I förslaget till klimatstrategi har sex av riksdagens partier enats om en långsiktig inriktning av politiken. Det sänder en tydlig signal till alla aktörer i samhället då förslagen med stor sannolikhet kommer att bli stommen i Sveriges framtida klimatpolitik - oavsett regering, säger Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman.

Förslaget innebär att Sverige ska ha nettonoll-utsläpp senaste 2045, varav minst 85 % reduktion av utsläppen i Sverige. Två etappmål föreslås.

Beredningen föreslår också ett mål för reduktion av utsläppen inom inrikes transporter på minst 70 % till 2030.Målet för transportsektorn är ambitiöst och förutsätter en kombination av snabb elektrifiering, en kraftig expansion av klimatsmarta bränslen, överföring av gods till järnväg och sjöfart samt åtgärder i tätorter för att gynna kollektivtrafik, cykel och gång.

Betänkandet omfattar en rad förslag inom områden som stadsplanering, bostäder och byggande, jordbruk och livsmedel, näringspolitik och energi- och materialhantering. Dessutom lyfts vikten av åtgärder för fortsatt utveckling av en biobaserad ekonomi fram, där nya biobaserade produkter från skog, jordbruk eller vattenbruk kan ersätta fossilbaserade produkter.

Betänkandet innehåller också förslag till en samlad strategi för svensk luftvårdspolitik. Förslagen i strategin bidrar till en utveckling mot förbättrad luftkvalitet i tätorter. Genomförandet leder till betydande minskningar av de stora samhällsekonomiska kostnaderna för sjukvård, bortfall av arbete och förtida dödsfall, som idag uppskattats till 30-42 miljarder årligen.

Särskild utredare: Anders Wijkman.
Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!