En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. Prop. 2017/18:152
Arbetsmarknadsdepartementet

En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. Prop. 2017/18:152

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår en ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det föreslås att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex.
Produktdetaljer: